Treceți la conținutul principal

Cum devin asociaţiile de creştere a animalelor cooperative agricole?Se cunoaşte că, prin Legea nr. 104/2015 pentru aprobarea OUG nr. 3/2015 – scheme de plăţi în agricultură, situaţia juridică a asociaţiilor de creştere a animalelor, înfiinţate în baza OG 26/2000R, trebuie schimbată în sensul că, „după un an de graţie, asociaţiile se vor transforma în grupuri de producători sau cooperative agricole“ (art. I pct. 5, lit a) şi b).

O asemenea prevedere era necesară. Pentru multe asociaţii, neputând să-şi realizeze obiectul de activitate şi scopul pentru care au fost create, prevederile OG 26/2000 sunt mai speciale. Grupurile de asociaţii fiind constituite mai de mult, iar liderii lor „antrenaţi“ în probleme de asociere, ideea transformării lor în cooperative este excelentă.

Se nasc cel puţin următoarele întrebări la care aşteptăm un răspuns cât mai urgent pentru a accelera transformările respective:

– Asociaţiile intră în dizolvare conform prevederilor art. 55 (1) lit. b), prin „imposibilitatea realizării scopului pentru care au fost constituite“? sau

– Asociaţiile intră în dizolvare conform prevederilor Art. I pct. 5, lit a) şi b) din Legea nr.104/2015 ca efect al unei legi?

– În cazul în care membrii fondatori ai cooperativei sau grupului de producători sunt aceleaşi persoane care au constituit asociaţia dizolvată, dacă este suficient din punct de vedere juridic ca procedură de atribuire a patrimoniului asociaţiei dizolvate către cooperativa sau grupul de producători – art. 60 (2) din OG 26, să fie prevăzută/consemnată numai în procesul verbal al adunării generale care aprobă dizolvarea sau este necesar un act adiţional anterior care să conţină aceste prevederi?

Suntem de părere că numai procesul-verbal al a.g. ar fi suficient, efectele juridice fiind aceleaşi ca şi ale actului adiţional care ar implica timp şi birocraţie inutilă, oricum asociaţia se dizolvă!

– Considerăm că grupul sau cooperativa trebuie înfiinţate înaintea dizolvării asociaţiei. Altfel, nu are cine primi patrimoniul.

– Dacă patrimoniul preluat de cooperativă sau grupul de producători devine părţi sociale ale membrilor acestora, calculate pe baza activului net contabil, membrii urmând numai să completeze capitalul până la nivelul celui prevăzut de Legea nr. 566/2004 R?

Părerea noastră este ca activele şi pasivele preluate de la asociaţia dizolvată să nu devină părţi sociale ale membrilor fiindcă provin dintr-un ONG al cărui patrimoniu nu se atribuie persoanelor fizice – art. 60 (1) din OG 26. Capitalul de înfiinţare trebuie depus de către membri, iar patrimoniul preluat să se constituie ca un venit pentru cooperativă sau grup.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Au început plățile pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV 2016

APIA informează că astăzi, 11 aprilie, a început să efectueze plățile pentru cantitatea de motorină utilizată în agricultură pentru trimestrul IV 2016, în sumă totală de 78.151.029 lei, urmând ca cei 8.836 beneficiarii să își primească banii în cont până la sfărșitul săptămânii.
De asemenea, anunțăm potenţialii beneficiari că, până la data de 02.05.2017 inclusiv, se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 ianuarie - 31 martie 2017 (trim. I al anului 2017). Valoarea accizei pntru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru

Au mai rămas doar câteva zile pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”

Reamintim că până la 31 martie, deţinătorii de teren agricol şi neagricol pot accesa Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, în cadrul Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014 - 2020.

Această schemă de ajutor de stat este implementată de APIA, toate documentele necesare accesării fiind disponibile pe pagina de internet: http://www.apia.org.ro/ro/submasura-m-8-1.

Micii producători de lapte, sprijiniți cu 11 milioane

Crescătorii de vaci de lapte vor primi un sprijin financiar excepțional în valoare totală de 11 milioane euro, potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern în ședința de miercuri.
Este vorba despre acordarea de finanțare europeană, în valoare de 5,448 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricolă FEGA, și de finanțare națională, în aceeași sumă, pentru micii fermieri, afectați de o criză severă în sectorul laptelui din cauza prelungirii embargoului impus Rusiei până la finele anului 2017 și a scăderii cererii de produse din partea Chinei.
Actul normativ transpune Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor.
De ajutorul financiar beneficiază producătorii care dețin un efectiv de vaci de minimum 3 și maximum 9 capete, inclusiv, identificate și înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor la data depunerii…