Treceți la conținutul principal

30 iunie, termen asumat de APIA pentru subvenția la motorinăPentru această săptămână, conducerea centrală APIA pro­mite că va vira în conturile voastre, până cel târziu pe 30 iunie, restanțele din ajutoarele finan­cia­re și subvențiile aferente anu­lui 2014. Adică, ajutorul pentru motorină și subvențiile pentru zona defavorizată. Plățile pentru motorina utilizată în agricultură, în trimestrul IV al anului 2014, se efectuează sub forma rambur­să­rii, în limita bugetului disponibil. Ajutorul de stat în valoare totală de 162.665.316, 02 lei se acordă unui număr de 12.238 de bene­ficiari autorizați la plată, conform legislației în vigoare. Cererile de plată cuprind informații cu privire la suprafețele de teren, inclusiv pe structura de culturi sau pe efectivele de animale, pe lucră­rile de îmbunătățiri funciare, pe care fermierul le-a executat pe perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat. Cererea este însoțită de o situație centra­liza­toare privind cantitățile de moto­rină utilizate în agricultură în trimestrul IV al anului 2014 și de documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor pentru cantitățile de motorină cumpărate. Până la aceeași dată, 30 iunie, APIA se străduiește să vireze în conturile fermierilor și subvențiile pentru zona defavorizată. Pentru anul 2014, au fost depuse de fermierii din zonele defavorizate urmă­toa­rele cereri: 97.665 de cereri de solicitare a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte și carne de vită, pentru un număr total de 373.385 de capete de animale, respectiv 4.324 capete de bivolițe de lapte, 348.634 ca­pete de vaci de lapte și 20.427 capete de taurine de carne; 20.723 de cereri de solicitare a aju­torului specific acordat produ­cătorilor de lapte și de carne de ovine și caprine din zonele defa­vo­rizate, pentru un număr total de 2.827.377 capete de animale. Cuantumul pentru ajutorul spe­cific acordat producătorilor de lapte și carne de ovine și caprine din zonele defavorizate este de 3,43 euro/cap de animal, stabilit de Comisia Europeană în data de 30 septembrie 2014.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Au mai rămas doar câteva zile pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”

Reamintim că până la 31 martie, deţinătorii de teren agricol şi neagricol pot accesa Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, în cadrul Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014 - 2020.

Această schemă de ajutor de stat este implementată de APIA, toate documentele necesare accesării fiind disponibile pe pagina de internet: http://www.apia.org.ro/ro/submasura-m-8-1.

„Novac afumat din Țara Bârsei” devine produs protejat la nivel european

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat astăzi, 6 aprilie 2017, decizia de înregistrare a denumirii în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate pentru produsul Novac afumat din Țara Bârsei (IGP).

România are la această dată trei produse protejate la nivelul Uniunii Europene – Magiunul de Topoloveni – Indicație Geografică Protejată (2011), Telemeaua de Ibăneşti – Denumire de origine Protejată (2016), Salamul de Sibiu - Indicație Geografică Protejată (2016), iar în 20 de zile începând de astăzi, va avea al patrulea produs protejat, respectiv Novacul afumat din Țara Bârsei - Indicație Geografică Protejată.

Facem precizarea că încă două produse, respectiv Cârnaţii de Pleşcoi şi Scrumbia de Dunăre afumată, se află pe circuit la Comisia Europeană în vederea obţinerii protecţiei la nivel european pentru sistemul de calitate Indicație Geografică Protejată.

ANT nu a ajuns la toți crescătorii de bovine. Iată ce județe mai așteaptă banii!

Ajutorul național tranzitoriu (ANT), aferent anului trecut, nu a ajuns încă la toți crescătorii de bovine. Abia, săptămâna trecută, joi, pe 16 aprilie APIA București a făcut ultimele plăți.

Crescătorii de bovine din județele Maramureș, Arad, Timiș, Harghita, Covasna, Satu Mare, Bihor au primit deja subvențiile restante de anul trecut. Din informațiile pe care le am, fermierii din județele Alba, Hunedoara, Brașov așteaptă să-și primească banii. Am vorbit, săptămâna trecută, cu directorul APIA, Mihai Puțintei, și mi-a spus că ultimele plăți s-au făcut joi (16 aprilie n.r.). Așa că banii o să ajungă la toți fermierii. Ce-i drept, subvențiile au și un traseu anevoios: de la APIA la trezorerii, de aici la bănci, spune Claudiu Frânc, liderul crescătorilor de bovine.

Crescătorii de bovine primesc 503 lei pe cap de bovină de carne și 121 de lei pe tona de lapte comercializată. Guvernul a alocat pe 4 martie din bugetul de stat suma de 955 de milioane de lei pentru plata ajutoarelor naționale t…