Treceți la conținutul principal

Primii bani prin PNDR 2020

Primele sesiuni de depunere a cererilor de finanțare prin PNDR 2014-2020, pentru submăsurile 4.1 „Investiții în exploatații agricole” și 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, au fost lansate în 25 martie 2015 și rămân deschise până în 30 octombrie sau până la epuizarea fondurilor alocate în acest an pentru fiecare submăsură în parte.
Sesiunile continue din 2015 se pot opri înainte de termenul limită dacă suma totală solicitată prin cererile de finanțare ajunge la nivelul alocării anuale a respectivei sesiuni, precizează Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
Pentru modernizarea exploatațiilor (sM 4.1), fondurile publice nerambursabile de la UE și bugetul național disponibile în 2015 sunt de aproape 205,777 mil. euro: sector vegetal - 72,022 mil. euro, zootehnic -72,022 mil. euro, zona montană - 41,155 mil. euro, ferme de familie - 20,578 mil. euro.
Pentru instalarea tinerilor fermieri (sM 6.1) sunt disponibile aproape 111,21 mil. euro, din care 33,363 mil. euro pentru zona montană. Tinerii fermieri pot primi maxim 50.000 euro pe proiect, în două tranșe: 75% la contractare, 25% la finalizarea proiectului (maxim trei ani).
Sesiune deschisă pentru GAL-uri , până în 8 mai. Tot în 25 martie 2015 a fost deschisă și prima sesiune pe sM 19.1 „Sprijin pregătitor pentru LEADER”, cu o alocare de 2,4 mil. euro. Sesiunea va fi deschisă până în 8 mai 2015.
Grupurile de Acțiune Locală (GAL) pot primi maxim 20.000 euro pentru alcătuirea Strategiei de Dezvoltare Locală: max. 10.000 euro (0,1 euro/locuitor) pentru cheltuieli de animare, respectiv max. 10.000 euro pentru cheltuieli legate de elaborarea strategiei.
Constantin: Toate ghidurile solicitantului, în aprilie. „Până la mijlocul lunii aprilie vom avea și o scrisoare de conformitate de la Comisia Europeană pentru lansarea tuturor măsurilor din PNDR 2014-2020. Ordinea în care vor fi deschise măsurile de finanțare va fi stabilită de Comitetul de Monitorizare a PNDR”, declara ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, în martie a.c..
Depunere și selecție. Cererile de finanțare pentru modernizarea fermelor (sM 4.1) vor fi primite de AFIR exclusiv on-line. Pentru tinerii fermieri (sM 6.1), cererile pot fi depuse în format tipărit sau on-line.
Pentru selecția proiectelor se va aplica un prag lunar de punctaj, care va fi redus cu câte 10 pct. în fiecare lună pe parcursul sesiunii anuale continue, până la un prag minim.
Pragul minim este de 30 pct. pentru sM 4.1 - Modernizarea fermelor și de 25 pct. pentru sM 6.1 - Tineri fermieri. Pragul lunar pornește de la 85 pct. în aprilie, 75 pct. în mai, ș.a.m.d.. Proiectele care nu adună punctajele minime vor rămâne într‐o Listă a proiectelor amânate.
Fiecare solicitant își autoevalua propriul proiect, în funcție de criteriile de selecție publicate în Ghidul Solicitantului. Proiectul va intra în selecție în luna în care se va încadra în funcție de punctajul autoevaluat: dacă un proiect a fost autoevaluat cu 75 pct., solicitantul îl va putea depune încă din prima lună a sesiunii, când pragul de calitate este de 85 pct., dar va fi evaluat abia în a doua lună, când pragul de calitate va fi de 75 pct., explică AFIR.
Supraevaluarea proiectelor costă! Dacă se constată că solicitantul și-a estimat punctajul cu mai mult de 20% față de punctajul stabilit de AFIR, proiectul respectiv va fi mutat la finalul clasamentului și va fi finanțat doar dacă rămân bani după selectarea celorlalte proiecte.
Criterii de departajare. Pentru modernizarea fermelor (sM 41), departajarea proiectelor cu același punctaj se va face în funcție de valoarea eligibilă a proiectului, în ordine crescătoare: proiectele cu punctaj mare, dar care cer mai puțini bani au primele șanse la finanțare.
Pentru tinerii fermieri (sM 6.1), proiectele cu același punctaj vor fi departajate după nivelul de calificare în domeniul agricol și sectorul prioritar. Proiectele cu același punctaj și aceleași priorități vor fi departajate în ordine descrescătoare a dimensiunii economice: vor fi favorizate fermele de dimensiuni mai mari în care se instalează tineri fermieri.
Critierii „artificiale” eliminate. Un beneficiar PNDR 2014 -2020 poate depune un alt proiect pe aceeași submăsură, dacă respectă condițiile de eligibilitate, dacă nu creează condiții artificiale și dacă proiectele nu formează împreună un flux tehnologic.
Pentru a evita crearea de condiții aritificiale, au fost eliminate criterii precum punctaj suplimentar pentru tinerii fermieri, pentru start-up-uri sau pentru proiectele care creează mai mult de un loc de muncă.
De asemenea, a fost eliminat criteriul privind înscrierea în forme asociative: nu mai sunt prioritizați membrii formelor asociative, ci formele asociative.
Evaluare lunară. Selecția proiectelor va fi lunară. Termenul estimat pentru evaluare este de 37 de zile lucrătoare de la sfârșitul lunii în care au fost depuse respectivele proiecte și poate fi prelungit cu 10 zile lucrătoare, dacă sunt în evaluare proiecte pe două sau mai multe sub-măsuri


SIMPLIFICĂRI ȘI MODIFICĂRI
Pe lângă scurtarea perioadelor de evaluare și selecție și simplificări procedurale precum depunerea online, achiziții private online, Baza de Date cu Prețuri de Referință pentru mașini și utilaje (peste 14.000 elemente unice în prezent ), AFIR a introdus în PNDR 2014-2020 și alte modificări: 
• dintre documentele solicitate la depunerea dosarelor, au fost eliminate Raportul asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă, Certificatul de la Oficiul Registrului Comerțului, Certificatul de înregistrare, Adeverința privind numărul de animale deținute. AFIR va verifica aceste informații în mod direct;
• și certificatul care atestă lipsa datoriilor fiscale, Acordul de mediu cu studiu de impact și Proiectul Tehnic vor trebui depuse la momentul contractării, și nu odată cu Cererea de Finanțare;
• solicitanții au la dispoziție, gratuit, proiecte model pentru anumite investiții: „Fermă de legume în câmp” sau „Livadă de pomi și arbuști fructiferi”;
• avansul, de maxim 50% din valoarea eligibilă a cofinanțării nerambursabile, poate fi acordat încă de la prima achiziție avizată de AFIR;
• pentru beneficiarii privați, AFIR va deconta cheltuielile eligibile aferente contribuției publice doar pe baza facturii;
• beneficiarii publici pot solicita decontarea TVA încă de la prima cerere de plată, fără documente de plată și extrase de cont care să justifice plata TVA;
• pentru beneficiarii publici vor fi adoptate documente standardizate de atribuire pentru achiziții;
• nu se vor mai face vizite pe teren pentru validarea fiecărei cereri de plată;

• proiectele cu achiziții simple vor fi verificate doar la Oficiile Județene AFIR, iar cele cu achiziții complexe - la Oficiile Regionale

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Au mai rămas doar câteva zile pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”

Reamintim că până la 31 martie, deţinătorii de teren agricol şi neagricol pot accesa Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, în cadrul Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014 - 2020.

Această schemă de ajutor de stat este implementată de APIA, toate documentele necesare accesării fiind disponibile pe pagina de internet: http://www.apia.org.ro/ro/submasura-m-8-1.

„Novac afumat din Țara Bârsei” devine produs protejat la nivel european

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat astăzi, 6 aprilie 2017, decizia de înregistrare a denumirii în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate pentru produsul Novac afumat din Țara Bârsei (IGP).

România are la această dată trei produse protejate la nivelul Uniunii Europene – Magiunul de Topoloveni – Indicație Geografică Protejată (2011), Telemeaua de Ibăneşti – Denumire de origine Protejată (2016), Salamul de Sibiu - Indicație Geografică Protejată (2016), iar în 20 de zile începând de astăzi, va avea al patrulea produs protejat, respectiv Novacul afumat din Țara Bârsei - Indicație Geografică Protejată.

Facem precizarea că încă două produse, respectiv Cârnaţii de Pleşcoi şi Scrumbia de Dunăre afumată, se află pe circuit la Comisia Europeană în vederea obţinerii protecţiei la nivel european pentru sistemul de calitate Indicație Geografică Protejată.

Ministrul Irimescu: Agricultura a pierdut 1,28 miliarde de euro. Măsurile de remediere pentru 2014-2020

România a reușit să atragă 88,36% din fondurile europene disponibile pentru Agricultură în exercițiul financiar 2007-2013.

Suma dezangajată a fost de circa 1,28 de miliarde de euro, a explicat ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, argumentând că principalele motive care au făcut ca o parte din banii comunitari să nu fie cheltuiți se referă la dificultățile beneficiarilor de a asigura cofinanțarea de 50%, precum și birocrația creată din ”excesul de zel” de autoritățile române.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, Ministerul Agriculturii are în vedere simplificarea procedurilor, eliminarea așa-numitor ”condiții speciale”, precum și înființarea unui fond de garantare pentru agricultură și a unui fond mutual pentru despăgubiri.

”Problema cea mai importantă a fost cofinanțarea, asigurarea celor 50% de către beneficiari, motiv pentru care anul trecut s-au anulat proiecte de 800 de milioane de euro. A doua cauză – birocrația și în acest sens, sigur, ne-am propus și o să vă prezint în…