Treceți la conținutul principal

Măsuri pentru certificarea calităţii produselor agro-alimentare

Guvernul a aprobat cadrul instituţional şi unele măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului UE privind sistemele din domeniul calităţii produselor agro-alimentare.Actul normativ defineşte termenii utilizaţi şi stabileşte autorităţile responsabile cu verificarea documentaţiei pentru obţinerea şi protecţia sistemelor de calitate a produselor agricole şi alimentare. De asemenea, stabileşte autorităţile responsabile cu verificarea pe piaţă a etichetării şi utilizării logo-ului naţional sau comunitar.

Astfel, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va fi autoritatea responsabilă cu verificarea documentaţiei necesară pentru obţinerea sistemelor de calitate a produselor agricole şi alimentare.

Organism de inspecţie şi certificare va fi entitatea acreditată de Asociaţia de Acreditare din România sau de alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaştere multilaterală a acreditării europene (EA-MLA) şi recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va fi organismul responsabil cu verificarea pe piaţă a etichetării şi utilizării logo-ului comunitar sau naţional.

Logo naţional este simbolul naţional care figurează pe etichetele produselor agricole sau alimentare româneşti ce se comercializează sub o denumire înregistrată în Registrul Naţional al Sistemelor de Calitate.

Potrivit actului normativ, corectitudinea datelor cuprinse în caietul de sarcini se verifică şi se certifică de către organisme de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare.

Costurile aferente verificării şi certificării realităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini, precum şi cele aferente controlului respectării caietului de sarcini sunt suportate de grupul de producători vizat de controlul respectiv.

Procedura de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea unui sistem de calitate a unui produs agricol sau alimentar se aprobă prin Ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Verificarea pe piaţă a etichetării şi utilizării logoului comunitar sau naţional al produselor ce beneficiază de protecţia sistemelor de calitate se face de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), potrivit normelor comunitare şi naţionale în vigoare.

Regulile specifice privind modelul şi utilizarea logo-ului naţional pentru produsele cu denumire de origine, indicaţie geografică sau specialitate tradiţională garantată care au fost înregistrate în Registrul sistemelor de calitate care au dobândit sau care vor dobândi protecţie naţională se aprobă prin Ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul ANPC.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Au început plățile pentru motorina utilizată în agricultură pentru trimestrul IV 2016

APIA informează că astăzi, 11 aprilie, a început să efectueze plățile pentru cantitatea de motorină utilizată în agricultură pentru trimestrul IV 2016, în sumă totală de 78.151.029 lei, urmând ca cei 8.836 beneficiarii să își primească banii în cont până la sfărșitul săptămânii.
De asemenea, anunțăm potenţialii beneficiari că, până la data de 02.05.2017 inclusiv, se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 ianuarie - 31 martie 2017 (trim. I al anului 2017). Valoarea accizei pntru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru

Au mai rămas doar câteva zile pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”

Reamintim că până la 31 martie, deţinătorii de teren agricol şi neagricol pot accesa Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, în cadrul Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014 - 2020.

Această schemă de ajutor de stat este implementată de APIA, toate documentele necesare accesării fiind disponibile pe pagina de internet: http://www.apia.org.ro/ro/submasura-m-8-1.

Micii producători de lapte, sprijiniți cu 11 milioane

Crescătorii de vaci de lapte vor primi un sprijin financiar excepțional în valoare totală de 11 milioane euro, potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern în ședința de miercuri.
Este vorba despre acordarea de finanțare europeană, în valoare de 5,448 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricolă FEGA, și de finanțare națională, în aceeași sumă, pentru micii fermieri, afectați de o criză severă în sectorul laptelui din cauza prelungirii embargoului impus Rusiei până la finele anului 2017 și a scăderii cererii de produse din partea Chinei.
Actul normativ transpune Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor.
De ajutorul financiar beneficiază producătorii care dețin un efectiv de vaci de minimum 3 și maximum 9 capete, inclusiv, identificate și înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor la data depunerii…