Treceți la conținutul principal

Depunerea candidaturilor pentru - Colegiul Judeţean al Camerei Agricole

Direcţia pentru Agricultură (DA) Bihor informează că, în vederea alegerii Colegiului Judeţean al Camerei Agricole, la sediul Direcţiei din str. Dimitrie Cantemir nr. 24-26, et. I, cam. 9, are loc, până miercuri, 12 septembrie, ora 16.00, depunerea candidaturilor în vederea alegerii prin vot (pentru alegerile din 7 octombrie) a membrilor în acest colegiu.

Astfel, potrivit prevederilor art. 10, alin (1) din Legea 283/2010, alegerea membrilor colegiului judeţean al camerei agricole se face prin vot, într-un singur tur de scrutin, pe listele colegiului camerei agricole judeţene propuse de către: a) asociaţii profesionale reprezentative din domeniul agricol şi conexe, constituite şi înregistrate la nivel judeţean, în conformitate cu prevederile legale, şi grupuri de producători recunoscute de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; b) patronate din domeniul agricol şi conex, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c) sindicate din domeniul agricol şi conex, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare; d) cooperative agricole, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare; e) ocoalele silvice private ale proprietarilor de păduri şi ale composesoratelor; f) colegiul medicilor veterinari; g) instituţii de învăţământ şi/sau cercetare agricolă; h) fermieri înscrişi în listele electorale, cu condiţia depunerii unei liste de susţinători de minimum 25 de alegători înscrişi în listele electorale, pentru fiecare dintre aceştia; i) fermieri tineri cu vârsta până la 30 de ani înscrişi în listele electorale, cu condiţia depunerii unei liste de susţinători de minimum 25 de alegători înscrişi în listele electorale, pentru fiecare dintre aceştia. Dosarul de candidatura trebuie să conţină: pentru pct. a-g - o înştiinţare înregistrată şi datată, întocmită de conducerea entităţii care îşi nominalizează membrul/membrii, semnată şi ştampilată de către conducere, cu antet, adresă, cod fiscal, nr. înregistrare Registrul Comertului (APIA), nominalizarea candidatului, nume prenume; datele de contact ale candidatului, datele de identificare ale candidatului propus, copie CI/BI ale candidatului. De asemenea, pentru pct. h-i - fermierii înscrişi în listele electorale vor depune o cerere de candidatură însoţită de dovada înscrierii în listele electorale (adeverinţa APIA), lista de susţinători de minim 25 de alegători înscrişi pe listele electorale, pentru fiecare fermier, precum şi declaraţia privind realitatea datelor din lista de susţinători, aşa cum sunt ele prevăzute în anexa 3 din Legea 283/2010 privind Camerele pentru agricultură, industria alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, republicată.


The original article may still be available at http://www.crisana.ro/stiri/economie-16/depunerea-candidaturilor-pentru-colegiul-judetean-al-camerei-agricole-128283.html

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

MADR: Submăsura 8.1 - Condiţii de eligibilitate

Submăsura 8.1 - "Sprijin pentru împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) are ca obiectiv creşterea suprafeţei ocupate de păduri la nivel naţional prin promovarea împăduririi suprafeţelor agricole şi neagricole.

Potrivit Ghidului de finanţare, sprijinul acordat acoperă costurile legate de:

lucrările de înfiinţare a plantaţiei, inclusiv costurile cu realizarea proiectului tehnic de împădurire; întreţinerea plantaţiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv; efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv; acoperirea pierderilor de venit agricol pentru o perioada de 12 ani pentru suprafaţa împădurită. Lucrările de împădurire până la atingerea stării de masiv (maximum primii 6 ani) se execută în baza unui proiect tehnic care trebuie să respecte Normele tehnice nr.1 (în cazul realizării de trupuri de pădure) sau Normele tehnice nr. 2 - în cazul realizării de p…

Micii producători de lapte, sprijiniți cu 11 milioane

Crescătorii de vaci de lapte vor primi un sprijin financiar excepțional în valoare totală de 11 milioane euro, potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern în ședința de miercuri.
Este vorba despre acordarea de finanțare europeană, în valoare de 5,448 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricolă FEGA, și de finanțare națională, în aceeași sumă, pentru micii fermieri, afectați de o criză severă în sectorul laptelui din cauza prelungirii embargoului impus Rusiei până la finele anului 2017 și a scăderii cererii de produse din partea Chinei.
Actul normativ transpune Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor.
De ajutorul financiar beneficiază producătorii care dețin un efectiv de vaci de minimum 3 și maximum 9 capete, inclusiv, identificate și înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor la data depunerii…