Treceți la conținutul principal

Salcia energetică

O sursa de energie regenerabila si o alternativa in agricultura

Încă din anii 70, de la prima criză a petrolului (Războiul în Golf) unii cercetatori au realizat că resursele energetice clasice vor reprezenta o problemă pentru generaţiile viitoare, şi au început cercetările pentru găsirea de noi surse energetice, cât posibil nepoluante şi cât posibil regenerabile.

Cercetările au cuprins domenii largi, cum ar fi cele din domeniul de energie solară, eoliană, geotermala sau culturi agricole.

Preocuparea pentru producţia de resurse energetice regenerabile în agricultură, s-a accentuat în ultimii trei-cini ani.

Există însă specialişti sceptici, în ceea ce priveşte urmările, unei treceri masive în agricultură la producţia de plante energetice.

Acesti specialişti în domeniul agricol, susţin că datorită unor surse financiare mai mari în energie, există pericolul, ca agricultura să se orienteze către producţia de plante energetice, în detrimentul producţiei agricole alimentare, rezultind o criză alimentară.

Lăsind polemica pentru specialiştii în domeniu, noi venim cu o propunere, de o alternativă, o completare a producţiei agricole, care să nu însemne o concurentă pentru produsele agricole alimentare, ci o şansă pentru utilizarea terenurilor agricole, care acum sunt în paragină. În domeniul agricol, diferite plante au ajuns pe lista celor denumite generic „energo” ca: rapiţa, trăstia, iarba energetică şi diferite specii lemnoase ca salcâmul, plopul şi salcia.

Cele mai spectaculoase rezultate s-au obţinut în domeniul salciei.

Salcia energetică

Salcia energetică este o plantă agricolă, care se cultivată pe terenuri agricole, dar este o plantă care se simte cel mai bine pe terenuri cu umiditate ridicată. Asemenea terenuri sunt în general în albiile apelor curgătoare, terenuri care datorită umidităţii ridicate, nu sunt cultivate.

În jud. Harghita de exemplu, sunt 9970 ha de asemenea terenuri, iar pe nivel de ţară peste 500000 ha.

Ce este salcia energetică?

Este o plantă agricolă creşte pe ogoare, pentru cultivarea ei se utilizează maşinele agricole clasice, cu exceptia plantarii si a recoltarii.

Cercetările cu salcia energetică se fac de mai multe decenii de către specialişti suedezi, care din peste 200 soiuri de salcii, au cultivat 18 soiuri cu caracteristici deosebite cum ar fi:

- creşterea rapidă 3-3,5 cm/zi

- putere calorică ridicata– peste 4900 kcal/kg

- rezistenţa la intemperii şi boli

Aceste soiuri au fost înregistrate CPVO (Oficiul Comunitar pentru Protecţia Soiurilor de Plante) şi reprezintă proprietatea intelectuală al acestui institut, cu drepturile pe care le conferă legile internaţionale în domeniu.


De ce salcie energetică?

Pe lângă proprietăţile amintite deja, salcia energetică prezintă o serie de avantaje, care fac să fie lider în materie de plantaţie energetică.

– poate fi, sau chiar este recomandat a fi cultivat pe suprafeţe cu înmlăştinare permanentă sau periodică. Salcia poate fi inundată pe perioade lungi (chiar luni de zile) fără ca să fie afectat. Salcia are capacitatea de evapotranspiraţie de 15-20 litrii apă/zi/m2. Acest avantaj îi conferă un loc necontestat ca plantă care să facă utilizabile mii de ha de terenuri care sunt în paragină.

Datorită acestei proprietăţi, salcia nu elimină alte plante din cultura agricolă, ci lărgeşte aria plantelor ce pot fi cultivate – aducând avantaje economice însemnate agriculturii şi economiei naţionale în general. Un calcul estimativ arată că într-o ipoteză ca în România s-ar planta cca 20000 ha salcie energetica pe terenuri neutilizate în prezent, s-ar obţine anual energie suficientă pentru încălzirea a cca 145.000 apartamente.(aprox. Blocurile din Cluj si Brasov)

Important! Această sursă de energie se repetă anual timp de 25-30 ani.

– are o durată de viaţă de 25-30 ani, timp în care cu excepţia anului întâi lucrările de executat pe plantaţie, sunt doar de administrare de îngrăşăminte (pentru a obţine o recoltă mai bună) şi recoltarea, asigurând un venit constant şi sigur proprietarilor de plantaţii.

– are o capacitate de preluare anual a 20-30 to/ha de nămol provenit din epurarea apelor reziduale. Această proprietate face ca apele reziduale nu trebuiesc epurate biologic, ci după inundarea plantaţiei, prin evapotranspiraţie apa, ajunge în atmosferă curată, evitând infectarea apelor curgătoare. Acest avantaj a fost recunoscut în multe ţări Europene – fiind elaborate sisteme de staţii de epurare – cu plantaţii în jurul lor.

– datorită conţinutului înalt de salicină, tocătura obţinută din salcia energetică nu are nevoie de depozit acoperit, un avantaj economic important

– energia consumată pentru producerea salciei energetice este numai 5% din energia rezultată prin utilizarea ei ca sursă energetică

– recoltarea se face iarna (după căderea frunzelor) când atât forţa de muncă cât şi utilajele sunt neutilizate.

– salcia energetică se recoltează anual, (sau din doi in doi ani, dar nu mai mult de trei in trei ani) asigurând o sursă de energie termică evitând astfel presiunea asupra pădurilor pentru combustibil ieftin.

Ce să facem cu salcia energetică?

Salcia energetică se cultivă cu scopul obţinerii de biomasă cu putere calorică ridicată.

Se poate utiliza sub formă de tocătură (la umiditatea obţinută la recoltare, de aprox. 30-35%), în centrale energetice de producere curent electric, dar cu ajutorul unor arzătoare speciale (multistoker) de puteri cuprinse între 8 kW - 600 kW (programabile atât ca regim de ardere, cât şi ca timp de funcţionare) şi ataşabile cazanelor clasice pe lemne sau alt combustibil solid, tocătura de salcie poate fi folosită şi la incălzirea caselor, instituţiilor (de ex. grădiniţe, şcoli, dispensare, primării etc.)

Tocătura prelucrată în brichete sau in peleţi reprezintă o sursă de energie termică curată şi ieftină pentru incălzire. Pentru fabricarea brichetelor şi a peleţilor sunt necesare echipamente technologice speciale.

În afară de scopurile energetice, salcia se mai utilizează cu succes în următoarele domeni:
materie primă pentru celuloză
industria farmaceutică (aspirină)
materie primă pentru alcool metilic
industria hârtiei
industria de mobilă şi lemne de construcţii
construcţii (drumuri temporare, protejarea malurilor apelor)

Omenirea totdeauna a avut nevoie de energie şi va avea nevoie şi în continuare, deci utilizarea salciei energetice se repetă anual. O plantaţie are durata de viaţă 25-30 de ani, odată se realizează plantaţia şi mulţi ani se recoltează. Asta este viitorul!!


Merită să cultivăm salcia energetică?

Da! Salcia energetică este o plantă care în anul întâi necesită o atenţie deosebită. Trebuie pregătit corespunzător terenul (arătură adâncă 45-50 cm) discuit primăvara, tratat cu ierbicide înainte de plantaţie, iar după plantaţie trebuie îngrijit ca buruienile să nu biruie (prăşit mecanic, sau tratament cu ierbicide).

Costurile în anul întâi sunt (costul lucrărilor agricole, costul butaşilor,) aproximativ de 1700-1800 Eur/ha. .

Recolta în anul întâi este mai redusa (cca 10%) – în această perioadă se dezvoltă rădăcina, iar de modul cum în anul întâi a putut să se dezvolte planta, va avea repercursiuri pe întreaga durată de viaţă.

După anul întâi, însă plantaţiile de salcie energetice – au nevoie de intervenţii neînsemnate (administrarea de îngrăşăminte, recoltare) şi acesta timp de 25-30 de ani.

Salcia energetică se recoltează anual din 2-2 an, sau din 3-3 ani. Recolta obţinută este în funcţie de calitatea solului, de umiditatea solului, precum şi de modul cum a fost executate lucrărilor agricole în anul I, adica, depinde de SOLUL-CLIMA-STAPINUL.

Din statistici se poate aprecia o recoltă de cca 30 to/an/ha (la umiditate de cca. 30%) – din anul 3 de viaţă.

Preţul actual al unei to de tocătură este de cca 35 Euro, deci cca 1100 Euro/ha, dar pretul prezinta o tendinta crescatoare, datorita lipsei de biomasa pe piata Europei.

Este de reţinut faptul că în situaţia în care ne aflăm in agricultura romaneasca, cu muncitori agricoli la o vârstă înaintată, o plantaţie de salcie este ideală- pentru a nu rămâne terenurile agricole în paragină –astfel, salcia energetică devine o ALTERNATIVĂ în agricultură.


Unde să plantăm salcia? Technologia de cultivarea salciei!

Salcia este o plantă agricolă. Poate fi cultivat oriunde, inclusiv pentru acoperirea haldelor de steril de lângă mine, însă recolta cea mai bună se poate obţine pe terenuri cu umiditate ridicată (albiile apelor curgătoare) – unde alte plante nu pot fi cultivate.

Conditiile optime sunt asigurate de alimentare cu apa freatica ori din precipitatii abundente (media anuala peste 700 mm/m2), pe soluri cu pH 5,5-6,5, dar rezista si pe soluri cu pH 4-8,0, insa cu o recolta de biomasa mai redusa.

Technologia de cultivare conţine mai multe capitole: (materialul se gaseste pe pagina www.kontrastwege.ro )

- înfiinţarea culturii

- lucrări de întreţinere

- recoltarea

- desfiinţarea culturii

- calendarul cultivării


Trebuie să programăm, să pregătim o cultură de salcie. Trebuie să fim atenţi la câteva amănunte, ca:

- fiind vorba de o plantaţie de o viaţă lungă, trebuie să fim atenţi la sistematizarea zonei

- planietatea terenului pentru a fi posibil plantarea şi recoltarea mecanică

- recoltarea se face iarna, trebuie să avem posibilitatea de acces pe plantaţie în condiţii de iarnă cu utilaje

- pregătirea solului din timp

Plantarea – se poate face manual sau mecanizat. Există utilaje speciale de plantat, care plantează un ha în cca 60 minute.

Recoltarea – se poate face manual sau mecanizat. Mecanizat cu utilaje care se aleg in functie de suprafata de recoltat intr-un sezon (se intelege sezon de recoltare lunile decembrie, ianuarie, februaria). Astfel se utilizeaza utilaje simple pina la cca. 50 ha, utilaje mai performante (atasabile la tractoare de cca 150 CP), la suprafete de cca. 300-350 ha, si combine Class cu adaptor H2, pentru suprafete mari (peste 1000 ha)

Desfiinţarea culturii – se face foarte uşor printr-o discuire, după care se poate utiliza solul pentru o altă plantă.

Technologia în detalii se livrează fiecărui cumpărător de butaşi – odată cu livrarea butaşilor.

Observaţii juridice

Soiurile de salcie energetice care, prin parametrii technici s-au impus – sunt cele 18 soiuri înregistrate de cercetătorii suedezi.

Aceste soiuri reprezintă proprietatea intelectuală a cercetătorilor suedezi, şi sunt apărate de legile UE. –EC No.2100/94

Folosirea neautorizată ca material saditor este infracţiune şi pedepsit de lege.

În Europa sunt câteva cazuri de scandal, datorită utilizării sub altă denumire, a unor soiuri dintre cele înregistrate, terminate cu câştig de cauză pentru cercetatori.

Există dotare technologica cu care în max 20 min. se poate determina parametrii genetici exacţi a unei bucăţi dintr-un lujer, şi stabili cu exactitate originea ei.

Sc. Kontrastwege SRL – a încheiat un contract cu firma suedeză – pentru România, astfel a obţinut dreptul de a înfiinţa pepinerii, de a produce butaşi pentru realizarea de plantaţii, având obligaţia de a plăti redeventă după fiecare butaş comercializat.

Este interzis categoric, ca cineva dintr-o plantaţie existentă să utilizeze butaşi pentru extinderea plantaţiei, sau sa comercializeze ca material seditor!!!!


Situaţia legislativă în România

Cu toate că în ţările din UE, ca urmare a unei recomandări a UE, plantaţiile energetice sunt subvenţionate (în cazul salciei energetice 50% din costurile de realizare a plantaţiei, si o subventie anuala) în România încă nu s-a luat o hotarire in acest sens.

În ţările în care se aplică hotărârea UE, referitor la subvenţionarea plantării, obligatoriu trebuie solicitat aprobare pentru realizarea plantaţiei, şi condiţia aprobării şi obţinerii subvenţiei este:

- dovedirea proprietatii terenului, sau arendarea ei pe durata plantatiei (25-30 ani)

- dovada că s-au utilizat material seditor de origine legală

- dovada utilizării lor în scopuri energetice

Considerăm că nici în România nu vor fi alte condiţii, la legea Plantatiilor energetice, care se afla in Parlament pentru dezbatere, si adaptare.

IMPORTANT!!

Incepind din 03 martie 2008, se poate accesa fonduri de investitii, cu care se poate rezolva foarte avantajos realizarea de plantatii de salcie energetica (fiind pentru prima data nominalizat ca planta energetica – cu denumirea corecta: Specii forestiere cu ciclu scurt de productie si regenerare pe cale vegetativa).Accesati WWW.madr.ro/APDRP, si veti gasi :

- Masura 121-Modernizarea exploatatiilor agricole

- Masura 123-Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si Forestiere..Pe data de 3 noiembrie 2008, a fost publicat in Monitorul Oficial nr.743, Legea nr.220, Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.La cap VI, se stabilesc sarcini pentru ministerele de resort (Min. Economiei si Min. Agriculturii), ca in termen de 90 de zile sa elaboreze mai multe masuri de promovare a surselor regenerabile. Astfel la Art. 2, aliniatul „f” se stipuleaza: „ acordarea de ajutoare nerambursabile proprietarilor plantatiilor de material lemnos infaptuite prin lastarire, cu destinatie energetica.....”,. In anul 2010, Legea 220/2008, a fost modificat cu Legea 139/2010. Se asteapta aplicarea ei, in anul 2011, cu speranta ca va urma aceea reglementare care in alte tari din UE, se aplica de citiva ani.M.Ciuc la 16 mai 2011

Sc. KONTRASTWEGE srl

www.kontrastwege.ro

Tel. Mo. 0744 638467Benkő Sándor

Director Executiv

Comentarii

  1. Daca ai achizitionat un butas protejat de lege , poti sa-l folosesti fara grija pentru reinmultire in interes propriu - adica n-ai voie sa vinzi la altii . Din moment ce l-ai cumparat ,esti proprietar si faci ce vrei( pentru tine ) . Mai consultati legea , domnilor .

    RăspundețiȘtergere

Trimiteți un comentariu

Postări populare de pe acest blog

Micii producători de lapte, sprijiniți cu 11 milioane

Crescătorii de vaci de lapte vor primi un sprijin financiar excepțional în valoare totală de 11 milioane euro, potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern în ședința de miercuri.
Este vorba despre acordarea de finanțare europeană, în valoare de 5,448 milioane euro din Fondul European de Garantare Agricolă FEGA, și de finanțare națională, în aceeași sumă, pentru micii fermieri, afectați de o criză severă în sectorul laptelui din cauza prelungirii embargoului impus Rusiei până la finele anului 2017 și a scăderii cererii de produse din partea Chinei.
Actul normativ transpune Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor.
De ajutorul financiar beneficiază producătorii care dețin un efectiv de vaci de minimum 3 și maximum 9 capete, inclusiv, identificate și înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor la data depunerii…

Şeful MADR: Preşedintele ADS a fost demis, dar demiterea nu are legătură cu percheziţiile DNA

Preşedintele Agenţiei pentru Domeniile Statului, Dan Lucian Ştefan Mogoş, a fost demis vineri, a anunţat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. Şeful MADR a precizat că demiterea nu a avut legătură cu percheziţiile de vineri de la ADS, ci s-a urmărit îmbunătăţirea managementului Agenţiei, decizia fiindu-i comunicată lui Mogoş încă din luna septembrie.“Astăzi a fost demis preşedintele ADS. Era o măsură pe care i-am adus-o la cunoştinţă încă din luna septembrie. Simţeam nevoia de îmbunătăţire a managementului Agenţiei. Din păcate, din 23 septembrie, este în concediu medical. Astăzi, am înţeles că îi expiră concediul medical, ca atare, de ieri (joi n.r), au pornit documentele pentru demiterea şi înlocuirea acestuia, lucru care s-a întâmplat astăzi (n.r. vineri)”, a explicat Constantin.
“Decizia i-am comunicat-o din luna septembrie, fără să am dovezi sau suspiciuni, ci pentru faptul că simţeam nevoia unei îmbunătăţiri a managementului Agenţiei”, a adăugat el The original article may stil…

Agricultura încotro?, forum economic la Agro Expo Bucovina

Afla totul despre problemele actuale din agricultura. Vino la a IV-a editie a Forumului Economic „Agricultura incotro?” din cadrul Agro Expo Bucovina – 18-20.03.2011!

Camera de Comert si Industrie Suceava, in parteneriat cu Consiliul Judetean Suceava, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Directia Pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Suceava si Shopping City Suceava va invita sa vizitati cea de a IX-a editie a celui mai mare targ de agricultura si industrie alimentara din Moldova, Agro Expo Bucovina 2011.

Evenimentul a reusit sa adune peste 100 de companii de profil din Romania, Germania, Austria, Spania, Ungaria si Republica Moldova si se va desfasura in perioada 18-20 martie 2011, la Shopping City Suceava

Expozitia va putea fi vizitata zilnic intre orele 10:00 – 18:00.

De asemenea pe data de 18 martie 2011, ora 10:00, in City Gallery din cadrul Shopping City Suceava, va avea loc si cea de a IV-a editie a “Forumului Economic Agricultura Incotro?“, organizat in parteneriat cu …