Treceți la conținutul principal

Stadiul implementării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală în România

A. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007 – 2013

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia poate fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Planul European de Redresare Economică (PERE) şi care respectă liniile directoare strategice privind dezvoltarea rurală ale Uniunii Europene.

România, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), vizează o serie de obiective care sprijină creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier, îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea şi funcţionarea initiativelor de dezvoltare locală. Realizarea obiectivelor programului se face prin implementarea măsurilor din PNDR.

Cheltuiala publică în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală pentru întreaga perioadă de implementare, respectiv 2007-2013, este de 10.097.083.737 euro, cheltuiala privată (cofinanţarea proiectelor de investiţii) estimată fiind de 3.477.364.099 euro, rezultând aşadar, un total de 13.574.447.836 euro investiţi la nivel naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

Realizarea obiectivelor propuse prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 este asigurată de Autoritatea de Management pentru PNDR, respectiv Direcţia Generală Dezvoltare Rurală din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Aceasta coordonează activitatea privind PNDR la nivel naţional şi local prin structuri specifice: Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), care asigură implementarea tehnică şi financiară a Măsurilor de finanţare din cadrul PNDR, mai puţin a celor destinate zonelor defavorizate şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA), care asigură implementarea Măsurilor din cadrul PNDR privind zonele defavorizate.

B. PROGRESE ÎNREGISTRATE ÎN CADRUL APDRP ÎN PERIOADA 24.02.2011 – 07.04.2011

a) Au fost contractate 603 de proiecte în cadrul Măsurilor 112, 121, 123, 312, 322, 141, 142 și Schema N578/2009 în valoare de 92,26 milioane Euro;

b) Au fost reziliate 10 contracte în cadrul Măsurilor 313, 431.1 şi Schemelor de ajutor de stat XS13-2008, respectiv XS28/2008, cu o valoare de 1,78 milioane Euro;

c) Au fost primite 903 de cereri de plată în cadrul Măsurilor active în valoare de 79,76 milioane Euro;

d) Au fost autorizate 1.922 cereri de plată în cadrul Măsurilor active în valoare de 73,84 milioane Euro.

e) Au fost plătite 2.991 cereri de plată în cadrul Măsurilor active in valoare de 78,21 milioane Euro.

C. PREZENTARE SINTETICĂ A STADIULUI IMPLEMENTĂRII PNDR

În cadrul sesiunilor pentru depunerea cererilor de finanţare, din martie 2008 până în prezent, au fost depuse 60.095 cereri de finanţare în valoare de aproximativ 13 miliarde de euro (13.304 milioane Euro).

În termeni de angajare, până în prezent, din totalul sumelor alocate prin Program, respectiv 6.953,01 milioane Euro, au fost încheiate 27.987 contracte în valoare de 3.708 milioane Euro, rezultând un grad de utilizare a alocărilor de 53,34 %.

La data curentă, au fost depuse 34.593 cereri de plată în valoare de 1.102,58 milioane Euro şi au fost efectuate 34.093 tranşe de plată în valoare de 999,85 milioane Euro, gradul de utilizare a sumelor alocate fiind de 14,38%.

D. PREZENTARE DETALIATĂ A STADIULUI IMPLEMENTĂRII PNDRMăsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”:

Alocare totală prin PNDR: 337.221.484 euro

Proiecte depuse: 6.572 cu o valoare publică de 136,72 mil. Euro

Proiecte selectate: 5.706 cu o valoare publică de 118,05 mil. Euro

Proiecte contractate: 4.565 cu o valoare publică de 94,68 mil. Euro

Tranşe de plată efectuate: 4.560 cu o valoare publică de 56,48 mil. EuroMăsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”:

Alocare totală prin PNDR: 913.394.603 euro

Proiecte depuse: 5.545 cu o valoare publică de 2.121,05 mil. Euro

Proiecte selectate: 1.845 cu o valoare publică de 725,47 mil. Euro

Proiecte contractate: 1.649 cu o valoare publică de 609,37 mil. Euro

Tranşe de plată efectuate: 2.215 cu o valoare publică de 249,57 mil. EuroMăsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”:

Alocare totală prin PNDR: 581.668.407 euro

Proiecte depuse: 1.241 cu o valoare publică de 1.263,84 mil. Euro

Proiecte selectate: 601 cu o valoare publică de 628,06 mil. Euro

Proiecte contractate: 474 cu o valoare publică de 476,30 mil. Euro

Tranşe de plată efectuate: 420 cu o valoare publică de 86,82 mil. EuroMasura 123 – Schema de ajutor de stat A-XS13/ 2008:

Alocare totală prin PNDR: 112.639.000 euro

Proiecte depuse: 247 cu o valoare publică de 113,71 mil. Euro

Proiecte selectate: 215 cu o valoare publică de 101,62 mil. Euro

Proiecte contractate: 172 cu o valoare publică de 76,14 mil. Euro

Tranşe de plată efectuate: 272 cu o valoare publică de 31,50 mil. EuroMăsura 123 – Schema de ajutor de stat F-XS28/2008:

Alocare totală prin PNDR: 104.936.000 euro

Proiecte depuse: 177 cu o valoare publică de 78,90 mil. Euro

Proiecte selectate: 157 cu o valoare publică de 67,45 mil. Euro

Proiecte contractate: 118 cu o valoare publică de 53,12 mil. Euro

Tranşe de plată efectuate: 166 cu o valoare publică de 20,28 mil. EuroMăsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”

Alocare totala prin PNDR: 483.246.817 euro

Proiecte depuse: 870 cu o valoare publică de 922,90 mil. Euro

Proiecte selectate: 141 cu o valoare publică de 165,67 mil. Euro

Proiecte contractate: 139 cu o valoare publică de 158,88 mil. EuroMăsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”:

Alocare totală prin PNDR: 229.341.338 euro

Proiecte depuse: 13 cu o valoare publică de 2,17 mil. Euro

Proiecte contractate: 3 cu o valoare publică de 6.898 EuroMăsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro intreprinderi”:

Alocare totală prin PNDR: 385.237.628 euro

Proiecte depuse: 3.980 cu o valoare publică de 543,86 mil. Euro

Proiecte selectate: 2.196 cu o valoare publică de 300,4 mil. Euro

Proiecte contractate: 1.444 cu o valoare publică de 208,26 mil. Euro

Tranşe de plată efectuate: 846 cu o valoare publică de 73,42 mil. EuroMăsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice”:


Alocare totală prin PNDR: 534.682.774 euro

Proiecte depuse: 1.697 cu o valoare publică de 285,20 mil. Euro

Proiecte selectate: 1.077 cu o valoare publică de 185,86 mil. Euro

Proiecte contractate: 575 cu o valoare publică de 101,28 mil. Euro

Tranşe de plată efectuate: 211 cu o valoare publică de 9,43 mil. EuroMasura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”:

Alocare totală prin PNDR: 1.570.127.631 euro

Proiecte depuse: 3.039 cu o valoare publică de 7.429,24 mil. Euro

Proiecte selectate: 613 cu o valoare publică de 1.628,09 mil. Euro

Proiecte contractate: 612 cu o valoare publică de 1.538,04 mil. Euro

Tranşe de plată efectuate: 462 cu o valoare publică de 203,11 mil. EuroMasura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţa”

Alocare totală prin PNDR: 476.077.390 euro

Proiecte depuse: 36.416 cu o valoare publică de 273,12 mil. Euro

Proiecte selectate: 18.408 cu o valoare publică de 138,06 mil. Euro

Proiecte contractate: 18.054 cu o valoare publică de 135,40 mil. Euro

Tranşe de plată efectuate: 24.127 cu o valoare publică de 36,18 mil. EuroMasura 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători”

Alocare totală prin PNDR: 138.855.905 euro

Proiecte depuse: 19 cu o valoare publică de 2,84 mil. Euro

Proiecte selectate: 15 cu o valoare publică de 2,3 mil. Euro

Proiecte contractate: 18 cu o valoare publică de 2,29 mil. Euro

Tranşe de plată efectuate: 12 cu o valoare publică de 0,25 mil. EuroMăsura 431.1 total „Construcţie parteneriate public-private”

Alocare totală prin PNDR: 11.753.744 euro

Proiecte depuse: 112 cu o valoare publică de 4,92 mil. Euro

Proiecte selectate: 111 cu o valoare publică de 4,82 mil. Euro

Proiecte contractate: 109 cu o valoare publică de 5,90 mil. Euro

Tranşe de plată efectuate: 188 cu o valoare publică de 4,86 mil. EuroMăsura 511 APDRP + AM „Asistenţă Tehnică”

Alocare totală prin PNDR: 376.119.793 euro

Proiecte contractate: 30 cu o valoare publică de 11,8 mil. Euro

Tranşe de plată AM+APDRP: 606 cu o valoare publică de 7,88 mil. Euro contributie UE


F. SITUAŢIA PLĂŢILOR EFECTUATE DE CĂTRE APDRP PENTRU MĂSURILE IMPLEMENTATE DE APIA

Măsura 211 „Sprijin pentru zona montană defavorizată”

671.007 cereri de plată în valoare de 146.694.935,08 Euro au fost depuse, autorizate şi efectuate;

Măsura 212 „Sprijin pentru zone defavorizate- altele decat zona montană”

149.982 cereri de plată în valoare de 79.106.456,21 Euro au fost depuse şi autorizate;

149.972 tranşe de plată în valoare de 78.865.367,57 Euro au fost efectuate;

Masura 214 „Plăţi de agro-mediu”

563.006 cereri de plată în valoare de 326.575.872,28 Euro au fost depuse, autorizate şi efectuate;

Măsura 611 „Plăţi complementare directe”

2.846.390 cereri de plată în valoare de 368.108.449,28 Euro au fost depuse, autorizate si efectuate.

G. ACŢIUNI SEMNIFICATIVE DERULATE DE APDRP ÎN PERIOADA 24.02.2011 – 07.04.2011

* În cursul lunii martie APDRP a publicat pe site-ul www.apdrp.ro versiunile actualizate finale ale Ghidurilor Solicitantului aferente Măsurilor 121, 312 și Schema de ajutor de stat N578/2009, alături de versiunile consultative ale Ghidurilor Solicitantului aferente Măsurilor 125 și 221.
* În luna martie 2011 APDRP a demarat seria de conferinte județene din campania de informare la nivel naţional intitulată “Fonduri Europene pentru mediul rural”.

sursa

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Şeful MADR: Preşedintele ADS a fost demis, dar demiterea nu are legătură cu percheziţiile DNA

Preşedintele Agenţiei pentru Domeniile Statului, Dan Lucian Ştefan Mogoş, a fost demis vineri, a anunţat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. Şeful MADR a precizat că demiterea nu a avut legătură cu percheziţiile de vineri de la ADS, ci s-a urmărit îmbunătăţirea managementului Agenţiei, decizia fiindu-i comunicată lui Mogoş încă din luna septembrie.“Astăzi a fost demis preşedintele ADS. Era o măsură pe care i-am adus-o la cunoştinţă încă din luna septembrie. Simţeam nevoia de îmbunătăţire a managementului Agenţiei. Din păcate, din 23 septembrie, este în concediu medical. Astăzi, am înţeles că îi expiră concediul medical, ca atare, de ieri (joi n.r), au pornit documentele pentru demiterea şi înlocuirea acestuia, lucru care s-a întâmplat astăzi (n.r. vineri)”, a explicat Constantin.
“Decizia i-am comunicat-o din luna septembrie, fără să am dovezi sau suspiciuni, ci pentru faptul că simţeam nevoia unei îmbunătăţiri a managementului Agenţiei”, a adăugat el The original article may stil…

Au mai rămas doar câteva zile pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”

Reamintim că până la 31 martie, deţinătorii de teren agricol şi neagricol pot accesa Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, în cadrul Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014 - 2020.

Această schemă de ajutor de stat este implementată de APIA, toate documentele necesare accesării fiind disponibile pe pagina de internet: http://www.apia.org.ro/ro/submasura-m-8-1.

Tehnologia produselor horticole. Valorificare in stare proaspata si industrializare

Lucrarea urmareste un scop utilitar, de orientare actuala privind tehnologiile moderne de valorificare a fructelor, legumelor, florilor, semintelor si materialului saditor.

In masura in care va servi la documentarea celor interesati in aplicarea tehnologiei produselor horticole, incepand cu recoltarea si continuand pana la livrarea lor ca marfa, consideram ca ne-am adus si noi contributia la un efort in care sunt angajati toti horticultorii Romaniei, de intelegere, de stapanire si de depasire a problemelor cu care ne vom confrunta in deceniile secolului XXI.

Din cuprins:
Cap. 1. Introducere si scurt istoric (D. Beceanu) pag. 21
1.1. Tehnologia valorificarii legumelor si fructelor
1.2. Evolutia activitatilor de pastrare si prelucrare a produselor horticole pe teritoriul locuit de poporul roman

Cap. 2. Caracterizarea tehnologica a produselor horticole ( D. Beceanu) pag. 33
2.1. Clasificarea produselor horticole
2.2. Constitutia fizica a produselor horticole
2.3. Fermitatea structo-texturala a pr…